Architect: Aberrant Architecture | Photo: Simon Kennedy